Kontakt

Kontakt

Hotel Kragujevac
Nova Sicilijana d.o.o.

Kralja Petra I broj 18
34000 Kragujevac, Srbija

Recepcija: 034/335-811
tel/fax: 034/331-944
Telefoni: 034/332-646, 034/335-533, 034/337-129, 034/337-648
e-mail adrese: restoran@hotelkragujevac.com
recepcija@hotelkragujevac.com

Ivana Ignjatović – ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Ivana Ignjatović – lice za zaštitu podataka o ličnosti.

GPS koordinate
44.0098340000 (Širine / Latitude)
20.9161980000 (Dužine / Longitude)